Hidroforlar
Yazdır

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


Endstriyel Hidroforlar

Bu hidroforlar, emme a?z?na vana, basma a?z?na bir ekvalf ve bir vana ba?lanm?? trifaze pompalardan meydana gelmi?tir. Sarfiyata ba?l? olarak pompalardan yeteri kadar? al??t?r?l?r. E?it y?pranma amac?yla, pompa al??ma s?ralar? otomatik olarak de?i?tirilir.
DC1/2/3: Motor gc maksimum 7.5 kW'a kadar olan 1-3 adet direkt kalk??l? pompadan meydana gelmi?tir.
SDC1-6: Motor gc 11 kW veya daha byk olan bir ila alt? adet y?ld?z-gen kalk??l? pompadan meydana gelmi?tir.
SDC-S1-6: Bir ila alt? adet pompadan meydana gelmi?tir. Pompalar yumu?ak yol verici ile al??t?r?l?r. Elektrik ?ebekesinin yeterli gc sa?lamakta zorland???, yksek gl motorlar?n bulundu?u sistemlerde kullan?lmas? yayg?nd?r.
VSR1-6: Bir ila alt? adet pompadan meydana gelmi?tir. Frekans konvertr yard?m?yla sistem sabit bas?nta al???r. Bir pompa frekans konverteri ile, di?er pompalar frekans konvertersiz olarak al??t?r?l?r.
Endstriyel Hidroforlar