Yazdır

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


Is?tma ve so?utma sirklasyon sistemleri iin inline pompalar

  • Daimi m?knat?sl? senkron motorlu ve de?i?ken devirli NCEserisi ?slak rotorlu sirklasyon pompalar
  • Daimi m?knat?sl? senkron motorlu, sabit devirli NCserisi ?slak rotorlu sirklasyon pompalar
  • Asenkron motorlu, devirli NC3serisi ?slak rotorlu sirklasyon pompalar
  • Asenkron motorlu, devirli, bronz gvdeli NCS3serisi ?slak rotorlu kullanma suyu sirklasyon pompalar
  • Asenkron motorlu, devirli, flan? ba?lant?l?, tekli ve ikiz tip NC ve NCDserisi ?slak rotorlu sirklasyon pompalar
  • Asenkron motorlu, kaplinsiz NRserisi kuru rotorlu sirklasyon pompalar
  • Asenkron motorlu, tekli ve ikiz tip, kaplinli NRC ve NRC-Dserisi kuru rotorlu sirklasyon pompalar
Bu serilerdeki pompalarn tamam? ?s?tma ve so?utma sistemlerinde kullan?ma uygundur. Senkron motorlu pompalar maksimum %40, asenkron motorlu pompalar %50 su-glikol kar???mlar?nda kullan?labilir.
Islak Rtorlu Sirkulasyon Pompas? Kuru Rtorlu Sirkulasyon Pompas?