Globe Vanalar
PDF Yazdır e-Posta

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


 • ap DN 15-300 (1/2"-10")
 • Bas?n PN 16 - PN 25 - PN 40
 • S?cakl?k 400 C maksimum
 • Malzeme GJL250 Demir Dkm
 • 0.7040 Sfero Dkm
 • 1.0619 elik Dkm
 • 1.4408 Paslanmaz elik Dkm
 • Ba?lant? ?ekli Flan?l?larda DIN EN 1092-2 Di?lilerde
 • DIN EN ISO 228-1 Soketlilerde DIN EN 12760
 • Al?n kaynakl? DIN EN 12627
 • D?? ller Flan?l?larda DIN EN 558-1/1.seri Di?lilerde
 • DIN EN 3202-4/M9 Soketlilerde DIN EN 3202-4/M9
 • Renkler Demir Dkm - Gri
 • Sfero Dkm - Ye?il
 • elik Dkm - Mavi
 • Paslanmaz elik Dkm - Metalik

Kullan?ld??? ak??kanlar
Buhar,
K?zg?n Ya?,
Su, s?cak su, k?zg?n su,
Bas?nl? hava, LPG,
Akaryak?t,
Is? transfer ya?lar?,
Kimyasallar vb. ak??kanlarda.


Avantajlar?
Asbest iermez,
Enerji tasarufu sa?lar,
Devaml? bak?m gerektirmez, Atmosfere s?zd?rmaz,
evreyi kirletmez.
S?zd?rmazl?k yzeyinde a??nma olmaz,
Ekonomik servisi kolayd?r, Ringler vana tesisata ba?l? iken de?i?tirilebilir.

Kullan?lan Sektrler
Enerji retimi,
Rafineriler,
Petrokimya tesisleri ,
Kimya sektr ,
G?da tesisleri,
Ka??t fabrikalar?


S?zd?rmazl?k sistemi
Sit ile subab?n srtnmesiz oturmas? ile metal metale s?zd?rmazl?k sa?lan?r.
Gvdeden atmosfere olan s?zd?rmazl?k tel rgl grafit conta veya Grafit conta ile sa?lan?r.
Milden atmosfere olan s?zd?rmazl?k ise elastiki Elastiki s?zd?rmazl?k ringlerinden olu?an salmastra kutusu ile sa?lanmaktad?r.