PDF Yazdır e-Posta

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


 • ap DN 15-300 (1/2"-10")
 • Bas?n PN 16 - PN 40
 • S?cakl?k 400 C maksimum
 • Malzeme GJL250 Demir Dkm
 • 1.0619 elik Dkm
 • 1.4408 Paslanmaz elik Dkm
 • Ba?lant? ?ekli Flan?l?larda DIN EN 1092-2 Di?lilerde
 • DIN EN ISO 228-1 Soketlilerde DIN EN 12760
 • Al?n kaynakl? DIN EN 12627
 • D?? ller Flan?l?larda DIN EN 558-1/1.seri Di?lilerde
 • DIN EN 3202-4/M9 Soketlilerde DIN EN 3202-4/M9
 • Renkler Demir Dkm - Siyah
 • Sfero Dkm - Kahverengi
 • elik Dkm - Lacivert
 • Paslanmaz elik Dkm - Metalik

Kullan?ld??? ak??kanlar
Tozlu malzemeler : imento
Yap??kan ak??kanlar: Katran, zift, pekmez vb.
Likit LPG, LNG ve do?al gazlar
Bas?nl? Hava
Fuel oil,
Tekstil ve ka??t boyalar?
?me suyu ve g?da maddeleri
Asit vb. korozif ak??kanlar.
Buhar
K?zg?n su.


Avantajlar?
Asbest iermez,
Enerji tasarufu sa?lar,
Devaml? bak?m gerektirmez,
Atmosfere s?zd?rmaz,
evreyi kirletmez.
Ekonomik servisi kolayd?r,
ift emniyetlidir.
Uzun mrldr.
PTFE Paslanmaz elik Tabak Yay kullan?lmaktad?r.


Kullan?lan Sektrler
Enerji retimi,
Rafineriler, Petrokimya
Kimya sektr,
G?da tesisleri,
Ka??t fabrikalar?,
Tekstil fabrikalar?,
Merkezi Is?tma,
Ttn fabrikalar?
Bira ve ?eker fabrikalar?
Tank kazan reticileri?
Ttn fabrikalar?
Demir elik tesisleri
?la fabrikalar?


S?zd?rmazl?k sistemi
Pa
slanmaz elik tabak yay takviyeli teflon ring ve paslanmaz elik kre ile s?zd?rmazl?k sa?lanmaktad?r. Kresel vanan?n giri? ve ?k???ndaki s?zd?rmazl?k ringleri ile kre bir sistem te?kil ederler. Bu sistem devaml? ift s?zd?rmazl?k ve ift emniyet sa?lar.

Paslanmaz elik tabak yay sayesinde kresel vanaya mukavemet ve yaylanma zelli?i verilir.
Hareket milinin alt?nda alt?ndaki disk biimli yaylar ile salmastra kutusuna devaml? bask? sa?lan?r. LAbirent Salmastra kutusu ise KFC, teflon ve paslanmaz elik conta katmanlar?ndan olu?ur.