PDF Yazdır e-Posta

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


ekvalfler genel maksatl? armatrler olup, s?v?lar, gazlar ve buhar iin uygulama alanlar? vard?r. ??letme emniyetini ykseltirler ve duruma gre komplike armatrlerin yerine geebilirler.

ekvalflerin al??an paras? mente?eli bir disktir. Bu disk, tek ynde mente?e pimi zerinde serbeste hareket edebilir. Otomatik olarak ak??kan hareketi ile al???r. Ak??kan bir ynde akarken, disk a?larak gei?e msaade eder. Ters ynde ak?? halinde ise disk kapanr. Bylece ekvalfin tak?ld??? hat zerinde ak?? tek ynl olur.

Ayvaz CLV-50 Yayl? ekvalfler, tm tesisatlar iin ihmal edilemeyecek neme sahiptir. ekvalfler buhar tesisat?n? ve armatrleri zarara u?ratan vuruntu datbelerine kar?? al?nacak en nemli armatrlerdir.

Malzeme Yap?s?:
Gvde: GG-25 Pik Dkm
? aksam: Komple Paslanmaz elik

Ba?lant?lar:
Flan?l?

Nominal ap:
DN15 (1/2 ) DN300 (12 )

Bas?n De?erleri:
Maks. 16 bar a kadar

S?cakl?k Aral???:
Malzeme yap?s?na gre -10C den 300C ye kadar.

Uygulamalar
  • Buhar
  • K?zg?n su
  • S?cak / so?uk su
  • Asit niteli?i olmayan ak??kanlar
  • Kimyasal ak??kanlar
  • Bas?nl? hava