Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?


Standart Eksenel Kompansatrler

al??ma S?cakl??? : -80 / +427 degC

?ste?e ba?l? olarak lleri DIN 2501 e gredir.


Kauuk Kompansatrler

Kauuk Kompansatrler, olu?an titre?im ve grlty absorbe eden genle?me paralar?d?r. Kimyasal kompozisyonu ve mkemmel ?ekillendirme tekni?i nedeniyle, 40 g/cm2 zerindeki patlama bas?nlar?nda ya da 10 kg/cm2 normal i bas?nlarda kullan?labilirler. Ayr?ca 700 mm Hg vakuma dayanabildi?i gibi, emme ve basmada pompa sistemlerinin vazgeilmez elemanlar?d?r.

Kauuk Kompansatrler ?s?ya dayan?kl? bir yap?ya sahiptirler. Bu zelliklerinden dolay? s?cak su sistemlerinde de kullan?labilirler. Kauuk Kompansatrleri, ok yumu?ak iskelet yap?s? nedeniyle her yndeki titre?imi ve yo?un sesleri izole ederler, grlt olu?umunu nlerler.

Di?er Avantajlar:
- S?cakl?k de?i?iminden olu?an uzama ve k?salmay? emerler, yanal ve a?sal hareketleri dengelerler.
- Suyun vuruntusunu emerler ve ko darbesini nlerler.
- Flan?lar? dner tip oldu?u iin boru hatlar?na kolayl?kla monte edilebilirler. Ayr?ca her bas?n kademesine uygun flan?larla tehiz edilebilirler.
- Conta ve salmastra gerektirmezler.

Malzeme Yap?s?:
zel sentetik kauuk.

Ba?lant?:
Dner Flan?l?.

Nominal ap:
DN 32 (1 1/4") - DN 600 (24")

Bas?n De?erleri:
Maks. 10 bar'a kadar. Operasyon bas?nc? nominal apa ve operasyon s?cakl???na ba?l?d?r.

S?cakl?k Aral???:
Malzeme yap?s?na gre - 10C den + 90C e kadar

Uygulama:

 • Pompalar
 • Krkler
 • Vantilatrler
 • Titre?im yutucular
 • So?utucular
 • So?utma kuleleri
 • Hava kompresrleri
 • Air condition ve havaland?rma sistemleri
 • Kimyasal - petro kimyasal ve endstriyel boru sistemleri
 • Kuvvet santralleri
 • Demir elik endstrisi
 • Tersane - gemi endstrisi
 • Ka??t ve ka??t hamuru endstrisi


Eksenel Metal Krkl Kompansatrler

Eksenel kompansatrler, olu?an ?s?l genle?meyi boru ekseni boyunca absorbe eden genle?me paralar?d?r. Borulama sistemi kendi ierisinde muhtelif genle?me blmlerine ayr?larak sabit noktalar vas?tas? ile izole edilirler. Bylece bir genle?me blgesinde olu?an hareket, bu blge ierisinde kullan?lan eksenel kompansatr vas?tas? ile emilir.

Eksenel genle?meli kompansatrler, standart 30 ve 60mm genle?meli olarak imal edilmekle birlikte istenilen di?er farkl? genle?me de?erleri iinde zel retimler mmkndr. Layner malzemesi opsiyonel olarak kullan?lmakta olup, ak??a dzgnlk vermek ve krk ile ak??kan aras?ndaki ba?lant?y? kesmek maksad?yla kullan?lmakat?r. Kullan?lan ak??kan s?cakl?k ve bas?nc?na ba?l? olarak krk malzemesi, et kal?nl??? ve kat say?s? dizayn edilmektedir.

Ba?lant?lar:
Dner Flan?l?
Sabit Flan?l?
Kaynak Boyunlu

Yap?s?:
Dizayn ve retim: EJMA standartlar?na gre yap?lm??t?r. Bas?n ve s?cakl?k de?erleri DIN 2401 standartlar?na uygundur.

Malzeme Yap?s?:
Krkler ve laynerler DIN 17440'a uygun olarak paslanmaz elik, ba?lant? paralar? paslanmaz elik ya da karbon elik olarak retilir. Di?er malzemeler iste?e ba?l? olarak retilebilir.

Nominal ap:
DN 25(1") - DN 2600 (104")

Bas?n De?erleri:
Eksenel metal krkl kompansatrler standart PN16 bas?n s?n?f?nda retilmekte olup, daha yksek bas?n s?n?flar? iin zel dizaynlar neticesinde imal edilmektedirler. Operasyon bas?nc? nominal apa ve operasyon s?cakl???na ba?l?d?r.

S?cakl?k Aral???:
Malzeme yap?s?na gre - 196C den + 600C e kadar

Uygulama:
Her e?it boru hatt?nda termal denge ve mekanik genle?me.Kardan Mafsall? Deprem Kompansatrleri

Dilatasyon - Deprem Kompansatr (Kardan mafsall? tip), deprem ve kme gibi her yndeki hareketleri (X, Y, Z ynlerindeki dairesel hareketleri) emerek, boru hatlar?ndaki her trl hareketi snmleyerek sistemi korur. Esnek ve hareketli yap?lar? sayesinde rijit boru sistemlerini stresten ar?nd?r?r. ?ki krk ieren bu tip kompansatrler eksenel hareketleri, yanal sapmalar? ve a?sal rotasyonu absorbe eder. Yang?n devrelerinde FM onayl? bir rn olmas? sebebiyle, dilatasyon gei?lerinde mutlak kullan?m alan? bulunmaktad?r.

Dizayn ve retim "EJMA" standartlar?na gre yap?lm??t?r. Bas?n ve s?cakl?k de?erleri DIN2401 standartlar?na uygundur. ift taraf?nda bulunan krkleri ve kardan mafsallar? sayesinde her trl hareketi snmleme kabiliyetine sahiptir. Kardan Mafsall? Deprem Kompansatrleri standart 100, 200, 300 ve 400mm yanal hareketleri snmlemekle birlikte, istenilen di?er farkl? genle?me de?erleri iinde zel retimler mmkndr.

Malzeme Yap?s?:
DIN17440'a uygun olarak paslanmaz elik; ba?lant? paralar? paslanmaz elik ya da karbon elik olarak retilebilir.

Ba?lant?lar:
Dner flan?l?
Kaynak boyunlu

Nominal ap:
DN25 (1") - DN1000 (40")

Bas?n De?erleri:
Kardan Mafsall? Deprem Kompansatrleri standart PN16 bas?n s?n?f?nda retilmekte olup, daha yksek bas?n s?n?flar? iin zel dizaynlar neticesinde imal edilmektedirler. Operasyon bas?nc? nominal apa ve operasyon s?cakl???na ba?l?d?r.

S?cakl?k Aral???:
Malzeme yap?s?na gre -196C'den 600C'ye kadar.

Uygulama:
Dilatasyon - Deprem Kompansatr, yang?n devresi hatlar?nda dilatasyon gei?leri, tm akaryak?t tanklar?, depolar, her trl makine-cihaz ?k??lar?nda, btn boru hatlar?nda kullan?lmaktad?r.

 
Ayvaz
EB?TT
FAF
Konsan
Krohne
Pakkens
Yakac?k Valf