Yang?n Malzemeleri

Pompalar
VanalarSayalarKondenstoplarKompansatrlerFlan?larFitings MalzemelerYang?n MalzemeleriHavaland?rma Ekipmanlar?

Ykselen Milli Vana


?zleme Anahtarl? Wafer Kelebek VanaIslak Borulu Sprinkler Sistemi

En basit ve en s?k kullan?lan sprinkler sistemidir. zellikle donma tehlikesi olmayan ofislerde, fabrikalarda ve depolarda kullan?lmaktad?r.
Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Donma tehlikesi bulunan ?s?t?lmayan ortamlarda, d?? ykleme sahalar?nda kullan?l?r. Sistemde su yerine bas?nl? hava yada nitrojen kullan?l?r.
Bask?n Sprinkler Sistemi

zellikle yksek tehlike s?n?f?ndaki uak hangarlar?nda, petrol tesislerinde, tank so?utma sistemlerinde kullan?l?r.
n Tepkili Sprinkler Sistemi

Suyun zarar verebilece?i bilgisayar odalar?, ar?iv, ktphane, mze yada de?erli retim yap?lan fabrika tesislerinde kullan?l?r.
Totalpac Sprinkler Sistemi

Islak,kuru,bask?n, tek ve ift kitlemeli n tepkili ve Firecycle III sistemlerinin n montajl? ?ekli ile kabin iinde yada kabin d???nda haz?r ?ekilde monte edilmi? haldeki sistemler. Tak al??t?r zelli?inden dolay? operasyonal olarak zaman tasarrufu
Firecycle III Sprinkler Sistemi
A-Kapa geri evrim sistemi ile su zarar? minimuma indirilir. Yang?n durumunda yang?n? alg?layan ve tepki veren , gerekti?i durumda da yang?n sndrmeyi ba?latan fakat yang?nda de?erli e?yalar? da fazla su zarar?ndan koruyan tasarruflu bir sistemdir.
sa?lar.Firecycle III Sprinkler Sistemi

A-Kapa geri evrim sistemi ile su zarar? minimuma indirilir. Yang?n durumunda yang?n? alg?layan ve tepki veren , gerekti?i durumda da yang?n sndrmeyi ba?latan fakat yang?nda de?erli e?yalar? da fazla su zarar?ndan koruyan tasarruflu bir sistemdir.


 
Ayvaz
EB?TT
FAF
Konsan
Krohne
Pakkens
Yakac?k Valf